My Courses til bosteder

Hos MyCourses har vi specialiseret os i at hjælpe bosteder og botilbud med at træne og uddanne personalet til at kunne håndtere alle relevante aspekter af deres hverdag.

Læringsportalen hjælper med at hæve jeres læringsniveau, uden at det bliver for tidskrævende. Det betyder, at I ikke behøver at tage en medarbejder ud af den daglige drift for at opkvalificere vedkommende, og derved slipper I for at omlægge vagtplaner og risikere at andre kollegaer må løbe hurtigere, mens nogen er afsted på kursus.

I MyCourses skaber du/I selv kursusindholdet, og det giver garanti for et målrettet kursus til personalet. Ønsker I hjælp til at skabe og oprette kurserne og andet materiale som fx instruktionsvideoer, hjælper vi meget gerne med det.

Lovgivning

Uddan eller genopfrisk medarbejdernes viden om lovgivning (fx Serviceloven)

Pædagogiske værktøjer

Uddan og opkvalificér medarbejderne i at skabe de bedste rammer for beboerne

Hygiejne

Uddan plejepersonale i reglerne og processerne inden for hygiejneområdet

Trivsel og teamwork

Styrk samarbejdet i og på tværs af personalegrupper og forbedr arbejdsmiljøet

Tilsynsbesøg

Hjælp medarbejderne med at forberede og evaluere/efterbearbejde tilsynsbesøg

IT-systemer

Lær medarbejderne at bruge de interne IT-systemer som fx Deltaplan

Vil du høre mere om hvordan MyCourses kan hjælpe jeres bosted?

Kontakt Allan Andersen på
Telefon: 7190 8601
Mail: aa@coremoderators.dk